Minecraft zaawansowany i programowanie w Python

Minecraft zaawansowany i programowanie w Python
Na tych warsztatach programujemy w tekstowych językach LUA i Python, uczestnicy przygotowują własne mody i skiny do gry a na zakończenie programujemy elementy elektroniczne.

Czego uczymy na tym kursie?

Na tych warsztatach programujemy w tekstowych językach LUA i Python – są to języki używane w profesjonalnej pracy programistycznej, język Python jest maturalnym językiem programowania.
Dodatkowo uczestnicy przygotowują własne mody i skiny do gry oraz uczą się korzystać z konsoli poleceń Minecraft.

Jak uczymy przy pomocy gry Minecraft?

Pracujemy na narzędziach edukacyjnych rozszerzających możliwości gry Minecraft. Podczas zajęć uczestnicy piszą programy, które wpływa na działanie gry (własne modyfikacje).
Na pierwszych etapach kursu uczestnicy uczą się pracować z pojedynczymi instrukcjami tekstowymi, następnie z gotowym kodem do przekształcenia, na końcu piszą własne programy Python od podstaw.

Jak przebiegają zajęcia z programowania?

Warsztaty z programowania dla dzieci realizujemy w trybie rocznym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Każde spotkanie to praca z podręcznikiem (bez komputera), część programistyczna w świecie gry Minecraft i część kreatywna.
Dzięki dodatkowym materiałom na naszym kanale YT mogą ćwiczyć zdobyte umiejętności w domu.
Na zakończenie cyklu zajęć z programowania każde dziecko otrzymuje upominek i dyplom.

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Zajęcia dla grupy kontynuującej poprzednie kursy MindCloud lub starszych dzieci (10-12 lat), które mają za sobą pierwsze doświadczenia z programowaniem (np. w języku Scratch).
Dobrze, jeśli uczestnik zna podstawy gry Minecraft, chociaż nie jest to konieczne, aby zacząć naukę na tym poziomie kursu.
Warsztaty z programowania dla zaawansowanych wymagają sprawnego korzystania z klawiatury!

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12-osobowych. Każdy z kursantów pracuje przy osobnym laptopie. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów. Kurs roczny podzielony jest na 26 spotkań po 2 godziny lekcyjne (45 min.). Zajęcia rozpoczynamy od października i trwają do końca maja.

Cennik

Cena kursu: 1400 zł
Cena jednej raty: 175 zł
Liczba rat: 8
Liczba spotkań: 26 po 1,5 h

Pliki do pobrania